Husebygrenda barnehage

Husebygrenda barnehage er en foreldredrevet fulltidsbarnehage for 18 barn i alderen 3 til 6 år.
Det er barn både fra Husebygrenda og fra andre nærområder i barnehagen, men de som bor i Husebygrenda har fortrinnsrett ved opptak.
Barnehagen ligger idyllisk til i kanten av en liten skog øverst i grenda og har mye uteaktivitet. Området, med blåbærtuer, blomsterenger, akebakker, lekeapparater og gapahuk, gir store muligheter. Det er i dag fire ansatte i barnehagen, hvorav en musikkpedagog. Barnehagen tilrettelegger for skiskole om vinteren og svømmeskole om sommeren. For øvrig følges kommunens pedagogiske opplegg for barnehager. Barnehagen har et svært trivelig miljø, for både barn, ansatte og foreldre.

 Historien

Ved innflyttingen rett før 1950 var det mange barn i Husebygrenda, gjerne to-tre barn i hver husstand. I samarbeid med Husmødrenes Barnehager tok en arbeidsgruppe initiativ til å få etablert en barnehage i grenda. En arbeidsbrakke som sto på Mimrehaugen ble flyttet på dugnad opp i skogkanten, helt øverst i grenda. De første årene var det så mange barn at det måte kjøres to skift. Det var en klausul på at et visst antall barn utenfra også skulle ha plass. Dermed var det ikke plass til alle grendabarna. Noen som snart skulle begynne på skolen, måtte 'stå utenfor gjerdet'. Men 'tantene' var romslige, og 'uteliggerne' fikk være med de andre innimellom. For de minste barna ble det opparbeidet en park noe lenger opp i skogen. Ved siden av barnehagen ble det etter hvert bygd en liten hoppbakke, Konglebakken. Hver høst arrangerte grendas pianolærer, fru Nordset, konsert i barnehagen med sine elever.

Foreldregenerasjonen var nokså jevngammel, så etter hvert som barna i Husebygrenda vokste opp, var lite tilskudd av nye grendabarn lite. I mange år var det derfor stort sett barn utenfor grenda som gikk i barnehagen. I 1980 ble avtalen med Husmødrenes Barnehager sagt opp. Barnehagen blir nå drevet som privat foreldredrevet barnehage, med egne vedtekter og rutiner. Foreldregruppen står for driften og det innvendige vedlikehold. De betaler også husleie til borettslaget.

Kapasitet og opptak
Barnehagen har plass til 18 barn i alderen fra 3 til 6 år. Søknad om plass sendes til Vestre Aker bydel og søknadsfrist er 1. mars (hovedopptak) for opptak samme høst.


Comments