Beboerboka

Husebygrendas beboerbok inneholder både
  • nyttig informasjon som det er opp til den enkelte å følge opp
  • og regler og retningslinjer som skal følges ved endring eller utbedring av boligen og rådighetsområdet (området rundt hver enkelt leilighet).
Beboere som planlegger å endre eller utbedre boligen eller rådighetsområdet plikter altså å ta hensyn til retningslinjene i denne boka.

Byantikvaren i Oslo har satt Husebygrenda borettslag på såkalt Gul liste over vernede områder. Planene for hva vernet skal innebære, legges nå i samarbeid mellom Byantikvaren og borettslaget. Planprosessen forventes å vare til om lag midt i 2014. I denne perioden er det forbud mot ytre endrings- og utbedringstiltak av alle slag i Husebygrenda. Også utskifting av dører og vinduer er satt på vent.