Beboerboka

Husebygrendas beboerbok inneholder 
  • regler og retningslinjer som skal følges ved endring eller utbedring av boligen og rådighetsområdet (området rundt hver enkelt leilighet)
  • nyttig informasjon som det er opp til den enkelte å følge opp
Beboere som planlegger å endre eller utbedre boligen eller rådighetsområdet plikter altså å ta hensyn til retningslinjene i denne boka.

Byantikvaren i Oslo har satt Husebygrenda borettslag på såkalt Gul liste over vernede områder. Planene for hva vernet skal innebære, har i samarbeid mellom Byantikvaren og borettslaget resultert i de retningslinjer og preaksepterte løsninger som er nærmere beskrevet i Beboerbokens kapittel 6.1-6.3