Beboerboka‎ > ‎

2.1 Vedtekter

Borettslagsloven regulerer et stykke på vei hvilke regler borettslaget må følge og hvilke rettigheter og plikter vi har som andelseiere. Det er lovfestet at et borettslag må ha Vedtekter.

Vedtektene er borettslagets egen "grunnlov". Derfor må det 2/3 flertall til på generalforsamling for å gjøre endringer. Vedtektene er bindende for styret og generalforsamlingen.

Vedtektene omhandler i hovedsak to viktige forhold:

  • regulering av forholdet mellom andelseier og borettslaget
  • regler for styret og generalforsamlingen
Comments