Beboerboka‎ > ‎

3.1 Ytre og indre vedlikehold

NB: Vennligst merk at teksten i hele kapittel 3 med underpunkter vil bli oppdatert når kommunens verneplan for Husebygrenda borettslag er vedtatt (forventet i 2014). I mellomtiden er det forbud mot alle tiltak. Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål knyttet til husfasaden eller andre forhold som gjelder utseende eller skade på hus, tilbygg, boder, plattinger,  skillevegger eller lignende.

I borettslaget skilles det mellom ytre og indre vedlikehold. Det ytre vedlikeholdet besørges av borettslaget, ved styret. Det indre vedlikehold er den enkelte andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier har plikt til å vedlikeholde leiligheten innvendig slik at den ikke forringes i verdi.

Selv om borettslaget står for det ytre vedlikeholdet har den enkelte borettshaver plikt å følge med slik at skader oppdages så tidlig som mulig. Når det oppstår skader som er borettslagets ansvar må det straks meldes fra slik at styret kan få utbedret skadene. Når bygningene nå har passert femti år må en regne med at det oppstår bygningsmessige skader. Det er særlig viktig at det foretas en periodisk kontroll på loftet, for å se om taket er tett.

Ytre vedlikehold

Ytre vedlikehold omfatter bl.a.: maling og vedlikehold av yttervegger og takflater, vedlikehold av balkonger, verandaer, utvendige trapper, piper, takrenner og nedløpsrør. Videre omfatter ytre vedlikehold også det elektriske anlegg inn til yttervegg, samt vann- og avløpsledninger under kjellergulv.

Hvis det kommer vann i kjellere pga. dårlig drenering, vil ikke de bygningsmessige skadene bli dekket av borettslagets forsikring. Borettslaget påtar seg ikke ansvar for å dekke kostnadene ved utbedring av skader på innredning i kjeller som er forårsaket av vanninntregning. Hvis borettshavere innreder sine kjellere, må de selv ta ansvaret for eventuelle skader på dette. Hvis borettshavere således utfører innrednings-arbeider i kjeller, anbefales det at borettshaver selv bekoster ny drenering rundt huset. Større gravearbeider, slik som drenering , må varsles til styret og naboer i god tid før arbeidet er planlagt satt i gang.

Indre vedlikehold

Indre vedlikehold omfatter bl.a. innervegger, tak og gulv, dører og trapper, elektriske anlegg, samt sanitærutstyr. Også skifting av vinduer og ytterdører er definert som indre vedlikehold, og er derfor andelseiers ansvar. Vinduer og ytterdører vil bli malt utvendig samtidig som yttervegger males. Dersom beboer skifter vinduer eller ytterdører, er det beboers ansvar å få disse malt. Man må påse at fargen ikke endres fra den som er bestemt for leiligheten. Dette gjelder også dersom beboer selv ønsker å fornye utvendig maling på eksisterende ytterdører og vinduer. Kontakt styret for korrekt malingstype og fargekode. Ved utskiftning av vinduer eller ytterdører, se under kapittel fasadeendringer (3.2).

  • For elektriske anlegg gjelder indre vedlikehold hele det elektriske anlegget helt til ytterside av yttervegg.
  • For sanitæranlegg gjelder indre vedlikehold hele det sanitære anlegg i bygget ned til under kjellergulv.

Tomannsboliger:

  • For tomannsboliger gjelder dette for de installasjoner som er i den enkelte leilighet.
  • For kjeller, loft, og fellesarealer står de to borettshaverne felles ansvarlig.
  • Den enkelte andelseier har dog ansvar for sitt sikringsskap, og føringene fra denne til sin leilighet.
For øvrig henvises til informasjon på hjemmesiden til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB):
 
Comments