Beboerboka‎ > ‎

3.2.1 Fasadeendringer, kjellervinduer

NB: Vennligst merk at teksten i hele kapittel 3 med underpunkter vil bli oppdatert når kommunens verneplan for Husebygrenda borettslag er vedtatt (forventet i 2014). I mellomtiden er det forbud mot alle tiltak. Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål knyttet til husfasaden eller andre forhold som gjelder utseende eller skade på hus, tilbygg, boder, plattinger,  skillevegger eller lignende.

Flere beboere ønsker å skifte ut sine kjellervinduer til en større type.
Følgende retningslinjer skal da følges:

A: Vindu hvor midtsprossen kan fjernes slik at rømning er mulig selv ved store snefall. Utadslående, hvor hvert vindu er delt i to. Se figur A.

B: Stort innadslående vindu med sprosser (dette er dyrere enn alternativ A) Se figur B.

For begge typer gjelder det at vinduene skal monteres i posisjon som gamle vinduer, det vil si dypt i smuget. Husk at det uansett valg av vindu skal sendes søknad til styret.

Styret vil vurdere om de ønskede endringer er så omfattende at saken eventuelt må forelegges generalforsamlingen. Styret gir da sin innstilling til generalforsamlingen.

Comments