Beboerboka‎ > ‎

4.1. Fellesarealer

Borettslagets fellesarealer er:

  • Mimrehaugen med sletta nordenfor (mot tomannsboligene)
  • Skogen ved barnehagen (skogen er delt mellom Husebygrenda og Nordre Huseby Boligselskap/"Stjerneblokkene")
  • Konglehaugen (ved siden av barnehagen, hoppbakke om vinteren)
  • Pinnejordet (området nedenfor barnehagen)
  • Mindre områder som ikke er noen av borettshavernes rådighetsområde

Området ved fotballbanen er en del av Oslos turveisystem og er kommunalt eiet.

Fellesarealene vedlikeholdes ved dugnad. Plenklipping på fellesarealer er for tiden satt bort til et firma.

Barnehagen er Husebygrendas eiendom. Barnehagen skal også fungere som grendehus. Alle beboere har anledning til å leie lokalet til egne arrangementer, se informasjon under kapitlet Grendehus.

Comments