Beboerboka‎ > ‎

4.2 Fellesarealer

Borettslagets fellesarealer er:

  • Mimrehaugen med sletta nordenfor (mot tomannsboligene)
  • Skogen ved barnehagen (skogen ved barnehagen er delt mellom Husebygrenda og Stjerneblokkene)
  • Konglehaugen (der hoppbakken er)
  • Området nedenfor barnehagen (Pinnejordet)
  • Mindre områder som ikke er noen av borettshavernes rådighetsområde

Området ved fotballbanen er en del av Oslos turveisystem og er kommunalt eiet.

Fellesarealene vedlikeholdes ved dugnad. Plenklipping er en betalt jobb som gjerne en av Husebygrendas unge innbyggere påtar seg.

Barnehagen er Husebygrendas eiendom og tanken er at dette skal fungere som et grendehus. Alle beboere har anledning til å leie lokalet til egne arrangement, se informasjon under legg 9, Barnehagen.

Comments