Beboerboka‎ > ‎

4.3 Dugnader

Våronn og høstonn i Grenda

Hver vår og høst er det dugnad i Grenda. På dugnaden ryddes fellesarealer og det utføres spesielle oppgaver som henvises av styret. Styret innkaller skriftlig til dugnad. Deltagelse er obligatorisk da fellesarealer er felles ansvar og glede.

Containere

Jevnlig blir det satt ut containere på egnede steder. Her kan man avhende gjenstander som går utover det en kan definere som hageavfall, som f. eks. gamle vinduer, sykkelvrak o.s.v. Sørg selv for at utnyttelsen av plassen i containerne blir best mulig. Containerne står i en uke. Har en husstand så mye avfall at det fyller en container alene, må man selv sørge for egen container. Avfall etter oppussing/ vedlikeholdsarbeid skal ikke kastes i felles container!

Hageavfall

Hver vår og høst vil det være anledning til å legge hageavfall på anviste plasser i Grenda. Dette vil begrense seg innenfor to 14-dagers perioder, vanligvis primo mai og oktober. Avfallet blir hentet på dugnadene. Som hageavfall regnes grener, busker og mindre avfall, f. eks løv. Alle plastsekker skal tømmes på oppsamlingsplass.

Hageavfallet legges på eget rådighetsområde til beskjed om oppsamling blir gitt.

Comments