Beboerboka‎ > ‎

5.1 Styret


Borettslaget ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer, Styret har 4 varamedlemmer, hvorav ett medlem møter fast i styremøter.

Leder og varamedlemmer velges for 1 år, de øvrige medlemmene for 2 år. Styret velges av generalforsamlingen. Styret har i praksis månedlige møter, oftere ved behov. Styret leder borettslaget ut fra gjeldende lovverk, vedtekter og husordensregler.

Styret har det løpende ansvar for borettslagets drift. Det er styret som fastsetter husleie og budsjett.

Comments