Beboerboka‎ > ‎

5.2 Generalforsamling

Generalforsamlingen omtales i vedtektenes §11 og framover.

Generalforsamlingen utøver den øverste myndighet i borettslaget. Ordinær generalforsamling holdes hvert år, så snart regnskap og beretning foreligger - og senest innen 30. juni.

Innkalling til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal skje med skriftlig varsel, vanligvis minst 8 dager - høyst 20 dager før generalforsamling avholdes.

Det kan være verdt å merke seg at saker som skal behandles på ordinær generalforsamling må oppgis i innkallingen. Dersom andelseiere ønsker saker behandlet på generalforsamlingen, må disse meldes til styret senest 3 uker før generalforsamlingen. Disse vil da stå nevnt i innkallingen.

Revisor er alltid til stede på generalforsamlingen og redegjør for Grendas økonomi.

Et levende bomiljø er avhengig av felles deltagelse og engasjement, derfor bør man som en selvfølge stille på generalforsamlingen, og delta både med forslag i forkant og i diskusjonen rundt de aktuelle punkter på dagsorden. Glem ikke at på generalforsamlingen behandles viktige spørsmål om forvaltningen av det vi eier i fellesskap og dermed også det du eier selv.

Grenda har vanligvis generalforsamling i mars. Av hensyn til muligheten for innlevering av punkter til dagsorden, vil styret varsle dato i god tid.

Comments