Beboerboka‎ > ‎

6.4 Godkjente malingsfarger


1  Malingstype

Malingstypen som brukes på husene skal være diffusjonsåpen (ikke helt tett), og av en kvalitet som underbygger en levetid på minimum 10 år. Det er også viktig at den er kompatibel med malingen som allerede er på de respektive veggene. Fabrikant og type vil kunne endre seg med utviklingen på området, men fra 2015 er følgende benyttet:

  • Vegger, vannbord etc: Jotun Drygolin pluss. Unntaket er de gule husene hvor det er brukt Jotun Ultimat, fordi Drygolin pluss basen ikke lar seg brekke til den aktuelle fargekoden.

  • Takrenner og nedløp: Hvitlakkert.

  • Beslag på tak: Sinkbeslag på og rundt pipe, lufteluker og andre oppstikk i takflaten, hvitlakkert.

  • Levegger: Males eller beises i husets farge.

 


2  Fargekoder for hus og garasjer

Hvite rekker/tomannsboliger

Vegg:                      0502-R       Lys gråhvit     
Vinduer/belistning:     5020-G50Y 
Grønn     
Inngangsdør:             7020-G30Y
Mørk grønn     

Røde rekker/tomannsboliger

Vegg:                       5038-Y83R Rørosrød 025     BY43
Vinduer/belistning:     0502-Y       
Gultone hvit     
Inngangsdør:             0502-Y        Gultone hvit     

Obs! LHV 1a-c har blå dører (Blåtind)

Grå rekker/tomannsboliger        

Vegg:                       2502-Y        Gultone grå     
Vinduer/ belistning:    0502-Y       
Gultone hvit   
Inngangsdør:            
5020-R90B  Blåtind (gråblå)     

Gule rekker/tomannsboliger               

Vegg:                       2455-Y16R Sommergul 056     BY27
Vinduer/belistning:     0502-Y       
Gultone hvit     
Inngangsdør:             6020-G50Y Grønn, ev. Gultone hvit 0502-Y der dette er originalt    

  

Murmaling

Grunnmur:               0502Y         Eggehvit (diffusjonsåpen, ikke blank overflate)

 

Fargekoder for garasjer

Det er fastsatt standard for farger på garasjene. Fargekodene som brukes utvendig på garasjer skal være de samme kodene som er godkjent for tomannsboliger og rekkehus i Grenda. Både ved bygging av ny garasje og ved vedlikehold av eksisterende garasjer forutsettes det at disse fargene brukes.

For nye garasjer vil opplysning gis om hvilke farger som skal brukes når styret godkjenner søknad om bygging av garasje. Se kap. 1.3 og 1.4 om bygging og vedlikehold av garasje under Garasjer

Spesifikasjoner

Tregarasjer

Tregarasjenes yttervegger, port og listverk males i samme fargekode som yttervegg på nærmeste bolighus.

Vindskiene på garasjene skal males i samme farge som boligens vindskier.

Grunnmur på tregarasjer skal males hvit med samme fargekode som grunnmur på bolig.

Murgarasjer

Murgarasjenes yttervegger skal være hvite, med samme fargekode som grunnmur på bolig.

Port og vindskier skal males grå med samme fargekode som grå yttervegger på boliger.

For garasjer ved Lærer Holes vei 4 og 6 og ved Skjerstadveien 4 og 6 gjelder egne regler for fargevalg. Disse adressene skal konferere med styret før maling av garasjer.

 

Registreringskart over dagens farger på garasjer kan ses her.

Registreringskart over fremtidige farger på alle garasjer (etter at de er blitt malt ifølge retningslinjene ovenfor) kan ses her.

Comments