Beboerboka‎ > ‎

6.6 Varmepumpe og solceller

Varmepumpe, solcellepanel

Det er så langt ikke åpnet for å installere varmepumpe i Husebygrenda. Inntil mer stillegående typer eventuelt kommer på markedet, vurderes støyen fra varmepumper å være for sjenerende for naboer.

Solcellepanel vil innebære en fasadeendring som antas å bryte med Husebygrendas opprinnelige uttrykk og dermed med verneplanens intensjon. Inntil videre er solceller derfor ikke realitetsvurdert av styret eller andre instanser.

Comments