Forsikringsinformasjon og hvis noe går galt

Alle boligbygninger i borettslaget er forsikret av borettslaget. Forsikringen er en "kombinert-huseier"forsikring som omfatter skader innenfor områder som brann, vannskader, skader etter innbrudd, skader på glass og sanitærporselen, naturskader og lignende. Forsikringsbetingelsene er detaljerte og det er presisert en rekke skadetyper som *ikke *omfattes av forsikringen. Se vedlagte betingelser.

Innboforsikring

Innboforsikring må hver enkelt andelshaver selv besørge. Den må omfatte alt innbo og løsøre. Man bør være oppmerksom på at spesielt kostbare gjenstander ofte må forsikres separat.

Tilbygg og garasjer

Enkelte andelseier har for egen regning bygget på sine leiligheter og slike tilbygg er også omfattet av borettslagets bygningsforsikring.

Borettslagets forsikringsselskap pr 24.01.09 er:
Nordeuropa Forsikring AS

Hvis en skade oppstår, ta en av følgende kontakter (se også punktet "Hvis noe går galt"):

1) Nordeuropa forsikring direkte:

2) Forsikringsselskapets skadeoppgjørspartner, NLA (Nordic Loss Adjusting Ltd), sentralbord: 64 80 80 72, e-post: info@nlaas.com

3) Vår forsikringsagent, Håkon Grell: Tlf.: 69 35 18 88, Mobil: 997 13 598, Fax: 69 35 18 95 

Forsikringsbevis : 111-1658335-7
Husebygrendas kundenr.: 1200935


Egenandelen pr. 24.01.09 er kr 6.000 (naturskade kr. 4.000)Hvis noe går galt, skade

Dersom det oppstår skade som man antar er dekket av borettslagets forsikring, skal forsikringsselskapet kontaktes (se nedenstående adresse) og styret informeres. Du avtaler selv tidspunkt for befaring med forsikringsselskapets takstmann. Nedenfor står også telefonnummer til noen firma som kan kontaktes om skaden er skjedd.

Forsikringsselskapet vurderer deretter om skaden dekkes av forsikringen. Den enkelte andelseier må ikke starte utbedring av skaden før den er taksert av forsikringsselskapet. For å få refundert utgifter, må en skademelding fylles ut. Skademeldingsskjema fås fra forsikringsselskapet. Andelseieren fyller ut skjemaet, eventuelt med hjelp fra håndverker eller forsikringsselskapets inspektør.

I enkelte tilfeller dekker forsikringsselskapet bare deler av kostnadene. Det kan for eksempel bli gjort fratrekk for slitasje, elde eller lignende. I slike tilfeller må andelseieren selv dekke differansen mellom håndverkerens regning og refusjon fra forsikringsselskapet. Dersom skaden skyldes uforsiktighet, dårlig vedlikehold eller forhold som andelseieren burde ha avverget, må andelseieren også betale forsikringens egenandel.
Husebygrenda er forsikret i Nordeuropa Forsikring (NF).

NLA (Nordic Loss Adjusting AS)

Telefon : 64 80 80 72

E-post: info@nlaas.com

Forsikringsbevis : 111-1658335-7
Husebygrendas kundenr.: 1200935

Viktige telefonnumre

Vann og avløp:
TT-teknikk 23 16 50 00

Tak og takrenner:
Røa Blikk 22 50 50 36

Kabelanlegg:
Grenda har fellesavtale med GET på bredbånd og tv.  Ring 02123 (evt. kontakt styret)

Skadedyr:
Anticimex AS 21 02 48 00

Hjelp fra håndverkere

Styret vil innhente tilbud fra flere forskjellige håndverkere på arbeid som kan være aktuelt for beboerne i Grenda. Prisene vil forsøkes avtalt per time, i tillegg kommer materialer, deler osv. Styret kan naturligvis ikke garantere at de firma vi inngår avtale med alltid vil være billigst eller best.

Uansett bør du alltid få et pristilbud før arbeidet igangsettes. Tilbudet skal, foruten pris, spesifisere hva som skal gjøres og når arbeidet skal være ferdig. Be om å bli kontaktet for godkjenning før det utføres tilleggsarbeid utover det som er avtalt. Innhent gjerne tilbud fra flere firma slik at du kan sammenligne. Pass på at du velger et firma som har de nødvendige godkjenninger for å utføre arbeidet (autorisasjon, mesterbrev).


Comments