Forsikring

Alle boligbygninger i borettslaget er forsikret av borettslaget. Forsikringen er en "kombinert-huseier"forsikring som omfatter skader innenfor områder som brann, vannskader, skader etter innbrudd, skader på glass og sanitærporselen, naturskader og lignende. Forsikringsbetingelsene er detaljerte og det er presisert en rekke skadetyper som *ikke *omfattes av forsikringen. Se vedlagte betingelser.

Innboforsikring

Innboforsikring må hver enkelt andelshaver selv besørge. Den må omfatte alt innbo og løsøre. Man bør være oppmerksom på at spesielt kostbare gjenstander ofte må forsikres separat.

Tilbygg og garasjer

Enkelte andelseier har for egen regning bygget på sine leiligheter og slike tilbygg er også omfattet av borettslagets bygningsforsikring. Garasjer derimot, må forsikres av den enkelte andelseier.

Borettslagets forsikringsselskap pr 24.01.09 er:
Nordeuropa Forsikring AS

Hvis en skade oppstår, ta en av følgende kontakter (se også punktet "Hvis noe går galt"):

1) Nordeuropa forsikring direkte:

2) Forsikringsselskapets skadeoppgjørspartner, NLA (Nordic Loss Adjusting Ltd), sentralbord: 64 80 80 72, e-post: info@nlaas.com

3) Vår forsikringsagent, Håkon Grell: Tlf.: 69 35 18 88, Mobil: 997 13 598, Fax: 69 35 18 95 

Forsikringsbevis : 111-1658335-7
Husebygrendas kundenr.: 1200935


Egenandelen pr. 24.01.09 er kr 6.000 (naturskade kr. 4.000)

Her kan du lese forsikringsvilkårene i sin helhet:

^111 Huseier borettslag og boligsameier, jan-2007.pdf

Undersider (1): Hvis noe går galt, skade
Comments