Velkommen til husebygrenda.
På disse sidene finner du viktig informasjon for deg som beboer i Husebygrenda borettslag.
Har du synspunkter eller forslag når det gjelder husebygrenda.no, send en melding til styret.
Du finner kontaktinformasjon under "Kontakt" i venstremenyen.

                   

                                                                                                                                                                                            Husebygrenda Anno 1949            

Husebygrenda Anno 1949


                                                                                                                                                                                                     Bildetittel:   Oslo. Makrellbekken - Holmen,
                                                                                                                                                                                                     Fotograf: Widerøes Flyveselskap