Husleie

Det er styret i borettslaget som fastsetter husleien. Akkurat som en selveier må også borettslaget vedlikeholde bygningene og betale avgifter til stat og kommune. Penger til dette får borettslaget gjennom husleien, som betales månedlig av hver andelseier.

Husleien betales ved bankgiro. 
Bankgironummer: 6051.06.09932

Innbetalingsblanketter deles ut av regnskapsfører. Dersom noen har forlagt blankettene kan man henvende seg til regnskapsfører eller rett og slett fylle ut en bankgiro (husk å påføre for hvilken måned betalingen gjelder). Husleien forfaller den 1. i hver måned og det er andelseierens plikt å betale i rett tid. Dersom det blir nødvendig å purre på innbetalingen vil andelseieren bli belastet med et purregebyr.

Vår regnskapsfører er:
AS Regnskapskontoret
Postboks 152
2026 SKJETTEN

Telefon: 63 84 44 40
Telefax: 63 84 43 30

Kontaktperson: Lene Braaten

Comments