Kontakt

Styret

Henvendelser til styret: styret@husebygrenda.no

Henvendelser til styreleder: styrelederhg@gmail.com eller telefon 47900082

Styreleder er: 
  • Kim Christensen

Styret forøvrig består av:

  • Helene Bærug Hansen (Husebygrenda 3a)
  • Morten Frimann Clausen (Husebygrenda 14b) 
  • Helene Grønvold (Skjerstadveien 2a)
  • Eivinn Maanum
  • Frode Johnssen, møtende vara (Husebygrenda 16c)

E-post til ansvarlig for utleie av barnehagen: grendehus@husebygrenda.no

Andre verv

Valgkomite                Heid Iren Haugerud (heidhaugerud@hotmail.com)
Flaggmester              Maja Midgaard Torrisen  mob. 96013332
Dugnadsansvarlig    Jon Birkenes (Husebygrenda 12B) dugnad@husebygrenda.no
Støyskjermkomite    Kontaktperson: Thomas Gevelt Løvdahl <thomas.lovdahl@gmail.com
Skoggruppen            Kontaktperson: Tim Midgaard, skoggruppe@husebygrenda.no

E-post til alle beboere: Se menypunktet "E-post til beboere" nederst på denne siden.
Undersider (1): E-post til beboere
Comments