Ny nettstedaktivitet

4. okt. 2018, 11:19 Ellen Lange redigert 6.3 Andre bygningsmessige endringer
4. okt. 2018, 11:12 Ellen Lange redigert 6.3 Andre bygningsmessige endringer
4. okt. 2018, 11:03 Ellen Lange redigert 6.2 Nærmere beskrivelse av tilbygg og anvisninger for utførelse
4. okt. 2018, 10:52 Ellen Lange redigert 6.1 Godkjente tilbygg og andre endringer på bygningene
4. okt. 2018, 10:46 Ellen Lange redigert 6.1 Godkjente tilbygg og andre endringer på bygningene
4. okt. 2018, 10:41 Ellen Lange redigert 6.1 Godkjente tilbygg og andre endringer på bygningene
25. sep. 2018, 05:15 Ellen Lange redigert 1. Praktisk informasjon om Husebygrenda
25. sep. 2018, 05:13 Ellen Lange redigert 1. Praktisk informasjon om Husebygrenda
25. sep. 2018, 05:09 Ellen Lange redigert Beboerboka
25. sep. 2018, 05:08 Ellen Lange redigert 6.6 Varmepumpe og solceller
20. sep. 2018, 00:01 Ellen Lange redigert Kontakt
19. sep. 2018, 23:56 Ellen Lange redigert Kontakt
19. sep. 2018, 14:04 Ellen Lange la ved BB3 Vedlegg Spesifikasjoner for farger på garasjer LHV 4 og 6 og SKV 4 og 6.docx til Malingsdokumenter
19. sep. 2018, 14:03 Ellen Lange la ved BB3 Vedlegg Garasjefarger Fremtidig situasjon.pdf til Malingsdokumenter
19. sep. 2018, 14:03 Ellen Lange la ved BB3 Vedlegg Garasjefarger Eksisterende situasjon.pdf til Malingsdokumenter
19. sep. 2018, 14:02 Ellen Lange redigert 6.4 Godkjente malingsfarger
19. sep. 2018, 14:02 Ellen Lange opprettet Malingsdokumenter
19. sep. 2018, 13:59 Ellen Lange la ved BB3 Vedlegg Ytre Vedlikehold i Husebygrenda Borettslag Spesifikasjoner Versjon 181017.docx til Tegninger
19. sep. 2018, 13:58 Ellen Lange la ved BB3 Vedlegg Spesifikasjoner for farger på garasjer LHV 4 og 6 og SKV 4 og 6.docx til Tegninger
19. sep. 2018, 13:58 Ellen Lange oppdatert BB3 Vedlegg Garasjefarger Fremtidig situasjon.pdf
19. sep. 2018, 13:58 Ellen Lange oppdatert BB3 Vedlegg Garasjefarger Eksisterende situasjon.pdf
19. sep. 2018, 13:55 Ellen Lange la ved Vedtatt garasjeplan_11.05.16.pdf til Tegninger
19. sep. 2018, 13:53 Ellen Lange redigert 6.4 Godkjente malingsfarger
19. sep. 2018, 13:51 Ellen Lange slettet 9.5 Garasjer
19. sep. 2018, 13:51 Ellen Lange slettet 9.5 Fasadeendringer, kjellervinduer